Mi az epidemiológia?

populacio illusztracio
Az epidemiológia az egészséggel kapcsolatos állapotok - betegségek - és előfordulásukat befolyásoló tényezők eloszlását és különböző hatásokra bekövetkező változását vizsgáló tudományterület.

Ime egy hivatalos meghatározás

Az egészséggel kapcsolatos állapotok, jelenségek megoszlásának és az előfordulásukat befolyásoló tényezőknek a tanulmányozása egy meghatározott populációban azzal a céllal, hogy eredményeit felhasználja az egészséggel kapcsolatos problémák felügyeletéhez és megoldásához. V. Hajdú P.· Ádány R.

Egyéb definiciók (melyek esetenként szűkebben értelmezik az epidemiológiát)

Felosztás

Megkülönböztethetünk leíró, deskriptív epidemiológiát, amely a betegségek előfordulásának gyakoriságával, térben és időben való eloszlásának leírására fokuszál, illetve analitikus epidemiológiát, mely a betegségek és azokat befolyásoló tényezők összefüggéseit vizsgálja. Ezt elképzelhetjük mint a betegség előfordulását leíró fügvényt:


jelenség előfordulásának gyakorisága = f(meghatározó tényezők)


Az epidemiológia zsargonban a jelenségeket outcome-nak, a meghatározó tényezőket determinánsnak vagy expoziciónak is szokták nevezni.

Epidemiológia céljai

Aldiszciplinák

Szokás a betegség csoportok szerinti felosztás is. Például: Daganatos betegségek epidemiológiája

Epidemiológia, hát igen.